• Kliniczny ośrodek badawczy

  • Kliniczny ośrodek badawczy

  • Sala intensywnego nadzoru

  • Kliniczny ośrodek badawczy

  • Gabinet lekarski

  • Farmacja

  • Laboratorium

  • Laboratorium

Kliniczny ośrodek badawczy

Wyposażony w salę intensywnego nadzoru, laboratorium analiz medycznych, laboratorium przetwarzające próbki biologiczne oraz pracownię farmaceutyczną

Specjalizuje się we wczesnych fazach badań klinicznych oraz badaniach nad biorównoważnością

Kliniczny ośrodek badawczy

Firma MTZ Clinical Research prowadzi niezależny kliniczny ośrodek badawczy z siedzibą na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Informacje na temat aktualnie prowadzonych badań można znaleźć tutaj – Ciekawe Badania

Liczby

Powierzchnia ponad 400 m2 zagospodarowana na potrzeby prowadzenia badań klinicznych
Ośrodek może pomieścić do 30 łóżek

Ośrodek dysponuje następującym nowoczesnym wyposażeniem:

Sprzęt resuscytacyjny
Pompy infuzyjne
Sprzęt monitorujący, w tym tele-EKG
Spirometr
USG

Pracownia farmaceutyczna

Produkty eksperymentalne przechowywane są w aptece ośrodka klinicznego, która obejmuje zarejestrowane, sterylne laboratorium przystosowane do przygotowywania leków cytotoksycznych
Czystość mikrobiologiczna laboratorium jest regularnie monitorowana (poziom B)
Laboratorium jest wyposażone w nawiewno-wywiewny system wentylacyjny (z filtrami HEPA) oraz komorę laminarną

Obieg produktu leczniczego

Produkty eksperymentalne są:

Nadzorowane przez doświadczonych farmaceutów
Monitorowane od momentu ich otrzymania (odbioru) aż do momentu przekazania sponsorowi
Przechowywane w pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność są kontrolowane

Dodatkowe cechy:

Dostęp do miejsca przechowywania produktu jest ograniczony i monitorowany
Etykiety są przygotowywane zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (DPP/GMP)
Profesjonalna randomizacja produktów leczniczych

Laboratorium

Firma MTZ Clinical Research posiada własne:

Certyfikowane laboratorium analiz medycznych, co pozwala na rozszerzenie zakresu usług laboratoryjnych świadczonych do tej pory

Laboratorium przystosowane do przetwarzania próbek biologicznych

W laboratorium przetwarzania próbek biologicznych

wykonuje się następujące usługi:

Pełna dokumentacja procesu przetwarzania próbek biologicznych (proces ten jest w pełni udokumentowany)
Pobieranie próbek krwi i ich przetwarzanie w warunkach niskiej temperatury lub temperatury otoczenia w celu otrzymania próbek surowicy i osocza

 

Usługi dodatkowe

Zamrażanie i przechowywanie próbek biologicznych (zamrażanie i przechowywanie) w zamrażarkach o temperaturze <-20°C i <-70°C; bieżące rejestrowanie temperatury w elektronicznym systemie oraz system powiadamiania o wahaniach temperatury spowodowanych awarią zamrażarek lub zasilania

Etykietowanie próbek biologicznych i zestawów laboratoryjnych odbywa się w laboratoriach zewnętrznych
Pakowanie próbek biologicznych (pakowanie) w warunkach kontrolowanych
Wysyłka próbek biologicznych do dowolnego laboratorium w warunkach aktualnej temperatury
Monitorowanie całego procesu wysyłki