Pliki

Publikacje

Prawa pacjenta w badaniach klinicznych

dr Teresa Brodniewicz, lek. med. Aneta Sitarska Haber
Rozdział – s. 65-68
Książka „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka. Monografia”

Luty 2017

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI KLINICZNEJ

Międzynarodowa Rada Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ICH)

Wersja Step 4  z dnia 9 listopada 2016

Listopad 2016

Badania kliniczne

dr Teresa Brodniewicz

Artykuł

„Głos Pacjenta Onkologicznego” nr 1, s. 24-25

Marzec 2016

Preclinical drug development

dr Teresa Brodniewicz, prof. Grzegorz Grynkiewicz
Artykuł

„Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research”, Vol. 67 No. 6 pp. 579-586

2010

Wersja angielska tylko