Prowadzenie badań klinicznych

Rodzaje badań

Firma MTZ Clinical Research świadczy usługi w zakresie wczesnych faz badań klinicznych we własnym klinicznym ośrodku badawczym:

Badania fazy I u zdrowych ochotników
Badania fazy I u pacjentów cierpiących na upośledzenie czynności nerek i wątroby
Badania fazy I – IIa w różnych wskazaniach u pacjentów
Biopodobieństwo u zdrowych ochotników i pacjentów
Biorównoważność, biodostępność i metabolizm leków u zdrowych ochotników i pacjentów
Badania farmakokinetyczne/farmakodynamiczne
Badania fazy III – jako wyspecjalizowany kliniczny ośrodek badawczy
Badania środków obkurczających naczynia krwionośne w skórze (VCA)
Eksperymenty medyczne
Potwierdzenie hipotezy badawczej

Obszary terapeutyczne

Biodostępność / Biorównoważność u zdrowych ochotników i pacjentów Biopodobieństwo u zdrowych ochotników i pacjentów
Kardiologia
Dermatologia
Diabetologia
Ginekologia

Hematologia
Onkologia
Neurologia
Pulmonologia
Reumatologia

Badane populacje

Firma MTZ posiada zarejestrowaną w GIODO bazę danych - 10 000 zdrowych ochotników i pacjentów

Łuszczyca (skóry i paznokci)
Atopowe zapalenie skóry
Nowotwory (jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby)
Białaczka, ziarnica złośliwa, chłoniak, szpiczak mnogi
Nadciśnienie
Astma/Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)
Diabetologia
Mięśniaki macicy, endometrioza
Zdrowi ochotnicy płci męskiej i żeńskiej
Populacje specjalne: osoby starsze cierpiące na upośledzenie czynności wątroby i nerek, osoby otyłe
Osoby niepalące i palące

Działalność CRO

Przygotowanie pełnej dokumentacji od projektu protokołu do raportu końcowego:
Uzyskanie aprobaty prawnej (administracyjnej i bioetycznej)
Zarządzanie badaniami klinicznymi
Monitorowanie badań
Zarządzanie danymi i analizy biostatystyczne
Audyty wewnętrzne i zewnętrzne

Laboratorium analiz medycznych

Działalność laboratorium podlega zewnętrznemu systemowi kontroli jakości prowadzonemu przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz dodatkowo podlega kontroli jednostki zewnętrznej – firmy LabQuality

 

Laboratorium przeprowadza następujące analizy:
Badania hematologiczne
Badania biochemiczne
Badania stężenia elektrolitów
Badania moczu

 

Pełną listę badań laboratoryjnych wykonywanych w naszym laboratorium można pobrać tutaj

Doradztwo

Oferujemy usługi doradcze w zakresie:

 

Planowania zakresu badań przedklinicznych
Analizowania wyników przeprowadzonych badań przedklinicznych
Przygotowania strategii i projektów badań
Definiowania założeń głównego badania
Oceny dokumentacji z uwzględnieniem jej przydatności podczas składania wniosków w ramach badań klinicznych