• Kliniczny ośrodek badawczy

  • Kliniczny ośrodek badawczy

  • Sala intensywnego nadzoru

  • Kliniczny ośrodek badawczy

  • Gabinet lekarski

  • Farmacja

  • Laboratorium

  • Laboratorium

Kliniczny ośrodek badawczy

Wyposażony w salę intensywnego nadzoru, laboratorium analiz medycznych, laboratorium przetwarzające próbki biologiczne oraz pracownię farmaceutyczną Specjalizuje się we wczesnych fazach badań klinicznych oraz badaniach nad biorównoważnością

Kliniczny ośrodek badawczy

Firma MTZ Clinical Research prowadzi niezależny kliniczny ośrodek badawczy z siedzibą na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Informacje na temat aktualnie prowadzonych badań można znaleźć tutaj – Ciekawe Badania

Liczby

Powierzchnia ponad 400 m2 zagospodarowana na potrzeby prowadzenia badań klinicznych

Ośrodek może pomieścić do 30 łóżek

Ośrodek dysponuje następującym nowoczesnym wyposażeniem:

Sprzęt resuscytacyjny

Pompy infuzyjne

Sprzęt monitorujący, w tym tele-EKG

Spirometr USG

Pracownia farmaceutyczna

Produkty eksperymentalne przechowywane są w aptece ośrodka klinicznego, która obejmuje zarejestrowane, sterylne laboratorium przystosowane do przygotowywania leków cytotoksycznych

Czystość mikrobiologiczna laboratorium jest regularnie monitorowana (poziom B)

Laboratorium jest wyposażone w nawiewno-wywiewny system wentylacyjny (z filtrami HEPA) oraz komorę laminarną

Obieg produktu leczniczego

Produkty eksperymentalne są:

Nadzorowane przez doświadczonych farmaceutów

Monitorowane od momentu ich otrzymania (odbioru) aż do momentu przekazania sponsorowi

Przechowywane w pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność są kontrolowane

Dodatkowe cechy:

Dostęp do miejsca przechowywania produktu jest ograniczony i monitorowany

Etykiety są przygotowywane zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (DPP/GMP)

Profesjonalna randomizacja produktów leczniczych

MTZ Clinical Site Laboratory Samples inside rotator

Laboratorium

Firma MTZ Clinical Research posiada własne:

Certyfikowane laboratorium analiz medycznych

Laboratorium przystosowane do przetwarzania próbek biologicznych

W laboratorium przetwarzania próbek biologicznych

wykonuje się następujące usługi:

Pełna dokumentacja procesu przetwarzania próbek biologicznych

Pobieranie próbek krwi i ich przetwarzanie w warunkach niskiej temperatury lub temperatury otoczenia w celu otrzymania próbek surowicy i osocza

Usługi dodatkowe

Zamrażanie i przechowywanie próbek biologicznych (zamrażanie i przechowywanie) w zamrażarkach o temperaturze <-20°C i <-70°C; bieżące rejestrowanie temperatury w elektronicznym systemie oraz system powiadamiania o wahaniach temperatury spowodowanych awarią zamrażarek lub zasilania

Etykietowanie próbek biologicznych i zestawów laboratoryjnych odbywa się w laboratoriach zewnętrznych

Pakowanie próbek biologicznych (pakowanie) w warunkach kontrolowanych

Wysyłka próbek biologicznych do dowolnego laboratorium w warunkach wymaganej temperatury

Monitorowanie całego procesu wysyłki