Prowadzenie badań klinicznych

Rodzaje badań

Firma MTZ Clinical Research świadczy usługi w zakresie wczesnych faz badań klinicznych we własnym klinicznym ośrodku badawczym:

Badania fazy I u zdrowych ochotników

Badania fazy I u pacjentów cierpiących na upośledzenie czynności nerek i wątroby

Badania fazy I – IIa w różnych wskazaniach u pacjentów

Biopodobieństwo u zdrowych ochotników i pacjentów

Biorównoważność, biodostępność i metabolizm leków u zdrowych ochotników i pacjentów

Badania farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

Badania fazy III – jako wyspecjalizowany kliniczny ośrodek badawczy

Badania środków obkurczających naczynia krwionośne w skórze (VCA)

Eksperymenty medyczne

Potwierdzenie hipotezy badawczej

Obszary terapeutyczne

Biodostępność / Biorównoważność u zdrowych ochotników i pacjentów Biopodobieństwo u zdrowych ochotników i pacjentów
Kardiologia
Dermatologia
Diabetologia
Ginekologia

Hematologia
Onkologia
Neurologia
Pulmonologia
Reumatologia

Badane populacje

Firma MTZ posiada zarejestrowaną w GIODO bazę danych - 10 000 zdrowych ochotników i pacjentów

Łuszczyca (skóry i paznokci)

Atopowe zapalenie skóry

Nowotwory (jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby)

Białaczka, ziarnica złośliwa, chłoniak, szpiczak mnogi

Nadciśnienie

Astma/Przewlekła

Obturacyjna

Choroba Płuc (POChP)

Diabetologia

Mięśniaki macicy, endometrioza

Zdrowi ochotnicy płci męskiej i żeńskiej

Populacje specjalne: osoby starsze cierpiące na upośledzenie czynności wątroby i nerek, osoby otyłe

Osoby niepalące i palące

Działalność CRO

Przygotowanie pełnej dokumentacji od projektu protokołu do raportu końcowego:
Uzyskanie aprobaty prawnej (administracyjnej i bioetycznej)
Zarządzanie badaniami klinicznymi
Monitorowanie badań
Zarządzanie danymi i analizy biostatystyczne
Audyty ośrodków badawczych
Szkolenia z zasad dobrej praktyki badań klinicznych (akredytacja Transcelerate)
Analizy medyczne dla badań kilkuośrodkowych w certyfikowanym Laboratorium Analiz Medycznych MTZ

Laboratorium analiz medycznych

Działalność laboratorium podlega zewnętrznemu systemowi kontroli jakości prowadzonemu przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz dodatkowo podlega kontroli jednostki zewnętrznej – firmy LabQuality

Laboratorium przeprowadza następujące analizy:

Badania hematologiczne

Badania biochemiczne

Badania stężenia elektrolitów

Badania moczu

Pełną listę badań laboratoryjnych wykonywanych w naszym laboratorium można pobrać tutaj

Doradztwo i szkolenia

Oferujemy usługi doradcze w zakresie:

Planowania zakresu badań przedklinicznych

Analizowania wyników przeprowadzonych badań przedklinicznych

Przygotowania strategii i projektów badań

Definiowania założeń głównego badania

Oceny dokumentacji z uwzględnieniem jej przydatności podczas składania wniosków w ramach badań klinicznych

Oferujemy szkolenie w zakresie:

Dobrej praktyki badań klinicznych dla Ośrodków Badawczych