Kontakt

MTZ Clinical Research Sp. z o.o
 
ul. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
NIP: 526 26 35 334
Regon: 015209197
KRS: 0000129520
Kapitał zakładowy: 208 500 PLN

+48 22 572 59 59; Laboratorium +48 22 572 59 44 +48 22 572 59 57