Kontakt

Ośrodek Badań Klinicznych
MTZ Clinical Research powered by Pratia
ul. Gładka 22
02-172 Warszawa, Polska
.........
Pratia Spółka Akcyjna
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice, Polska
KRS 00428924
NIP 118-208-61-13

+48 22 572 59 59; Laboratorium +48 22 572 59 44 +48 22 572 59 57