• Kliniczny ośrodek badawczy

 • Kliniczny ośrodek badawczy

 • Kliniczny ośrodek badawczy

 • Pokój uczestników

 • Gabinet lekarski

 • Sala intensywnego nadzoru

 • Laboratorium

 • Laboratorium

 • Farmacja

 • Pokój rekreacyjny

Kliniczny ośrodek badawczy

Wyposażony w salę intensywnego nadzoru, pracownię farmaceutyczną, laboratorium analiz medycznych oraz laboratorium procesowania materiału biologicznego

Kliniczny ośrodek badawczy

MTZ Clinical Research znajduje się na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

 

 

Liczby

Powierzchnia ponad 400 m2 zagospodarowana na potrzeby prowadzenia badań klinicznych

Ośrodek może pomieścić do 32 łóżek

Ośrodek dysponuje następującym nowoczesnym wyposażeniem:

Sprzęt resuscytacyjny

Pompy infuzyjne

Sprzęt monitorujący, w tym tele-EKG

Spirometr USG

Pracownia farmaceutyczna

Produkty badane przechowywane są w pracowni farmaceutycznej ośrodka klinicznego, która obejmuje zarejestrowane, sterylne laboratorium przystosowane do przygotowywania leków cytotoksycznych

Czystość mikrobiologiczna laboratorium jest regularnie monitorowana (poziom B)

Laboratorium jest wyposażone w nawiewno-wywiewny system wentylacyjny (z filtrami HEPA) oraz komorę laminarną

Obieg produktu leczniczego

Produkty badane są:

Nadzorowane i kontrolowane przez doświadczonych farmaceutów

Monitorowane od momentu ich otrzymania (odbioru) aż do momentu przekazania sponsorowi

Przechowywane w pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność są kontrolowane

Dodatkowe cechy:

Dostęp do miejsca przechowywania produktu jest ograniczony i monitorowany

Etykiety są przygotowywane zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (DPP/GMP)

Profesjonalna randomizacja produktów leczniczych

MTZ Clinical Site Laboratory Samples inside rotator

Laboratorium analiz medycznych

wykonuje następujące analizy:

 • hematologia
 • biochemia
 • analiza moczu
 • analiza jonowa

 

Laboratorium procesowania materiału biologicznego

 • pełna dokumentacja procesowania próbek biologicznych, która przedstawia obieg próbki od momentu pobrania do momentu wysyłki materiału do laboratorium centralnego
 • pobieranie próbek krwi i procesowanie w temperaturze pokojowej lub w warunkach schłodzenia w celu uzyskania próbek surowicy lub osocza
 • pobieranie próbek moczu i ich procesowanie, w tym mocz z dobowej zbiórki

Usługi dodatkowe

 • Zamrażanie i przechowywanie próbek biologicznych w zamrażarkach o temperaturze <-20°C i <-70°C
 • Bieżące rejestrowanie temperatury w elektronicznym systemie oraz system powiadamiania o wahaniach temperatury spowodowanych awarią zamrażarek lub zasilania
 • Etykietowanie próbek biologicznych i zestawów laboratoryjnych
 • Pakowanie próbek biologicznych w warunkach kontrolowanych
 • Wysyłka próbek biologicznych do dowolnego laboratorium w warunkach wymaganej temperatury
 • Monitorowanie całego procesu wysyłki