Kliniczny ośrodek badawczy

Wyposażony w salę intensywnego nadzoru, pracownię farmaceutyczną, laboratorium analiz medycznych oraz laboratorium procesowania materiału biologicznego

Kliniczny ośrodek badawczy

na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

Liczby

Ośrodek może pomieścić do 46 łóżek

Powierzchnia – 400 m2

 

 • Kliniczny ośrodek badawczy

 • Kliniczny ośrodek badawczy

 • Kliniczny ośrodek badawczy

 • Kliniczny ośrodek badawczy

 • Pokój uczestników

 • Gabinet lekarski

 • Gabinet zabiegowy

 • Sala intensywnego nadzoru

 • Laboratorium

 • Laboratorium

 • Farmacja

Ośrodek dysponuje następującym nowoczesnym wyposażeniem:

 • sprzęt resuscytacyjny
 • pompy infuzyjne
 • sprzęt monitorujący, w tym tele-EKG
 • spirometr
 • USG
 • EEG

Pracownia farmaceutyczna

Produkty badane przechowywane są w warunkach kontrolowanej temperatury w pracowni farmaceutycznej ośrodka klinicznego. Pracownia farmaceutyczna posiada sterylne pomieszczenie, wyposażone w laminarną komorę nawiewową oraz nawiewowo – wywiewny system wentylacyjny z filtrami HEPA, przystosowane do przygotowywania wszelkiego rodzaju leków cytotoksycznych.
Czystość mikrobiologiczna laboratorium jest regularnie monitorowana i kontrolowana (poziom B).

Obieg produktu leczniczego

Produkty badane są:

 • nadzorowane i kontrolowane przez doświadczonych farmaceutów
 • monitorowane od momentu ich otrzymania (odbioru) aż do momentu przekazania sponsorowi
 • przechowywane w pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność są kontrolowane

Dodatkowe cechy:

 • dostęp do miejsca przechowywania produktu jest ograniczony i monitorowany
 • etykiety są przygotowywane zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (DPP/GMP)
 • profesjonalna randomizacja produktów leczniczych
MTZ Clinical Site Laboratory Samples inside rotator

Laboratorium analiz medycznych

wykonuje następujące analizy:

 • hematologia
 • biochemia
 • analiza moczu
 • analiza jonowa

Laboratorium procesowania materiału biologicznego

 • pełna dokumentacja procesowania próbek biologicznych, która przedstawia obieg próbki od momentu pobrania do momentu wysyłki materiału do laboratorium centralnego
 • pobieranie próbek krwi i procesowanie w temperaturze pokojowej lub w warunkach schłodzenia w celu uzyskania próbek surowicy lub osocza
 • pobieranie próbek moczu i ich procesowanie, w tym mocz z dobowej zbiórki

Usługi dodatkowe

 • zamrażanie i przechowywanie próbek biologicznych w zamrażarkach o temperaturze <-20°C i <-70°C
 • bieżące rejestrowanie temperatury w elektronicznym systemie oraz system powiadamiania o wahaniach temperatury spowodowanych awarią zamrażarek lub zasilania
 • etykietowanie próbek biologicznych i zestawów laboratoryjnych
 • pakowanie próbek biologicznych w warunkach kontrolowanych
 • wysyłka próbek biologicznych do dowolnego laboratorium w warunkach wymaganej temperatury
 • monitorowanie całego procesu wysyłki