Kompleksowe usługi

Nowoczesny ośrodek badawczy oferujący szeroki zakres usług,
od przygotowania dokumentacji do raportu końcowego

Oferta

Firma MTZ Clinical Research świadczy usługi w szerokim zakresie:

 • uzyskanie aprobaty prawnej – administracyjnej (URPL) i bioetycznej (KBE)
 • prowadzenie badań klinicznych we własnym Ośrodku Badawczym
 • zarządzanie badaniami klinicznymi
 • sporządzanie dokumentacji badania (synopsis, protokół, ICF, CRF i raport końcowy, z zastosowaniem obliczeń w programach SAS 9.4 i Phoenix WinNonlin v. 8.1)
 • analizy medyczne w Certyfikowanym Laboratorium Analiz Medycznych MTZ
 • procesowanie próbek biologicznych
 • zarządzanie danymi
 • analizy biostatystyczne
 • audyty ośrodków badawczych
 • szkolenia z zasad dobrej praktyki badań klinicznych (akredytacja GCPpl oraz Transcelerate Biopharma Inc.)
 • monitorowanie badań

Obszary terapeutyczne

biodostępność / biorównoważność
u zdrowych uczestników i pacjentów
biopodobieństwo u zdrowych uczestników i pacjentów
dermatologia
diabetologia
ginekologia
hematologia

kardiologia
neurologia
onkologia
pulmonologia
reumatologia

Zdrowi uczestnicy badań i pacjenci

Firma MTZ posiada bazę danych – 12 000 zdrowych uczestników i pacjentów

 

Informacje o aktualnie prowadzonych badaniachCiekawe Badania
 • astma przewlekła
 • atopowe zapalenie skóry
 • białaczka, ziarnica złośliwa, chłoniak, szpiczak mnogi
 • diabetologia
 • kobiety w okresie menopauzy
 • łuszczyca (skóry i paznokci)
 • mięśniaki macicy, endometrioza
 • nadciśnienie
 • nowotwory (jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby)
 • obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • osoby niepalące i palące
 • populacje specjalne: osoby starsze cierpiące na upośledzenie czynności wątroby i nerek, osoby otyłe
 • zdrowi uczestnicy płci męskiej i żeńskiej

Rodzaje prowadzonych badań

 • badania fazy I u zdrowych uczestników
 • badania fazy I u pacjentów cierpiących na upośledzenie czynności nerek i wątroby
 • badania fazy I – IIa w różnych wskazaniach u pacjentów
 • biopodobieństwo u zdrowych uczestników i pacjentów
 • biorównoważność, biodostępność i metabolizm leków u zdrowych uczestników i pacjentów
 • badania farmakokinetyczne/farmakodynamiczne
 • badania fazy III – jako wyspecjalizowany kliniczny ośrodek badawczy
 • badania środków obkurczających naczynia krwionośne w skórze (VCA)
 • eksperymenty medyczne
 • potwierdzenie hipotezy badawczej

Laboratorium analiz medycznych

bierze udział w zewnętrznej, międzylaboratoryjnej kontroli jakości w:

 • Krajowym Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • międzynarodowej ocenie jakości – RIQAS, LabQuality

 

Laboratorium przeprowadza następujące analizy:

 • badania hematologiczne
 • badania biochemiczne
 • badania stężenia elektrolitów
 • badania moczu

 

Lista badań laboratoryjnych wykonywanych w laboratorium MTZ – tutaj

Doradztwo i szkolenia

 • analizowanie wyników przeprowadzonych badań przedklinicznych
 • definiowanie założeń głównego badania
 • ocena dokumentacji z uwzględnieniem jej przydatności podczas składania wniosków w ramach badań klinicznych
 • planowanie zakresu badań przedklinicznych
 • przygotowanie strategii i projektów badań
 • szkolenia z zasad GCP dla Ośrodków Badawczych (akredytacja GCPpl oraz Transcelerate Biopharma Inc.