Oferta

 

 

 

Firma MTZ Clinical Research świadczy usługi w szerokim zakresie:

Uzyskanie aprobaty prawnej – administracyjnej (URPL) i bioetycznej (KBE)
Prowadzenie badań klinicznych we własnym Ośrodku Badawczym
Zarządzanie badaniami klinicznymi
Sporządzanie dokumentacji badania (synopsis, protokół, ICF, CRF i raport końcowy, z zastosowaniem obliczeń w programach SAS 9.4 i Phoenix WinNonlin v. 8.1)
Analizy medyczne w Certyfikowanym Laboratorium Analiz Medycznych MTZ
Procesowanie próbek biologicznych
Zarządzanie danymi
Analizy biostatystyczne
Audyty ośrodków badawczych
Szkolenia z zasad dobrej praktyki badań klinicznych (akredytacja GCPpl oraz Transcelerate Biopharma Inc.)
Monitorowanie badań

Obszary terapeutyczne

Biodostępność / Biorównoważność
u zdrowych ochotników i pacjentów
Biopodobieństwo u zdrowych ochotników i pacjentów
Dermatologia
Diabetologia
Ginekologia
Hematologia

Kardiologia
Neurologia
Onkologia
Pulmonologia
Reumatologia

Zdrowi ochotnicy i pacjenci

Firma MTZ posiada bazę danych – 10 000 zdrowych ochotników i pacjentów

 

 

 

 

Informacje o aktualnie prowadzonych badaniachCiekawe Badania

Astma/Przewlekła
Atopowe zapalenie skóry
Białaczka, ziarnica złośliwa, chłoniak, szpiczak mnogi
Diabetologia
Kobiety w okresie menopauzy
Łuszczyca (skóry i paznokci)
Mięśniaki macicy, endometrioza
Nadciśnienie
Nowotwory (jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby)
Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)
Osoby niepalące i palące
Populacje specjalne: osoby starsze cierpiące na upośledzenie czynności wątroby i nerek, osoby otyłe
Zdrowi ochotnicy płci męskiej i żeńskiej

Rodzaje prowadzonych badań

 

 

Badania fazy I u zdrowych ochotników

Badania fazy I u pacjentów cierpiących na upośledzenie czynności nerek i wątroby

Badania fazy I – IIa w różnych wskazaniach u pacjentów

Biopodobieństwo u zdrowych ochotników i pacjentów

Biorównoważność, biodostępność i metabolizm leków u zdrowych ochotników i pacjentów

Badania farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

Badania fazy III – jako wyspecjalizowany kliniczny ośrodek badawczy

Badania środków obkurczających naczynia krwionośne w skórze (VCA)

Eksperymenty medyczne

Potwierdzenie hipotezy badawczej

 

 

Laboratorium analiz medycznych

bierze udział w zewnętrznej, międzylaboratoryjnej kontroli jakości w:

 • Krajowym Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • Międzynarodowej ocenie jakości – RIQAS, LabQuality

 

Laboratorium przeprowadza następujące analizy:

 • badania hematologiczne
 • badania biochemiczne
 • badania stężenia elektrolitów
 • badania moczu

 

Lista badań laboratoryjnych wykonywanych w laboratorium MTZ – tutaj

Doradztwo i szkolenia

 • analizowanie wyników przeprowadzonych badań przedklinicznych
 • definiowanie założeń głównego badania
 • ocena dokumentacji z uwzględnieniem jej przydatności podczas składania wniosków w ramach badań klinicznych
 • planowanie zakresu badań przedklinicznych
 • przygotowanie strategii i projektów badań
 • szkolenia z zasad GCP dla Ośrodków Badawczych (akredytacja GCPpl oraz Transcelerate Biopharma Inc.